Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1563
Toàn hệ thống: 42928
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 Ban Công tác Sinh viên - PHGL Thông báo tới toàn thể sinh viên đang theo học tại Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM tại Gia Lai về việc nộp hồ sơ xét miễm giảm học phí học kỳ II năm học 2015-2016 như sau:

- Thông báo về việc nhận hồ sơ xét miễm giảm học phí học kỳ II năm học 2015-2016. Sinh viên xem thông báo tại đây.

- Thời gian nhận hồ sơ, đối tượng được miễm giảm học phí từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 15/03/2016.

- Danh sách sinh viên được miễm giảm học phí dự kiếm. Sinh viên xem danh sách tại đây.

- Mẫu đơn xét miễm giảm học phí. Sinh viên xem danh sách tại đây.

Lưu ý: 

      - Nhà trường thông báo danh sách sinh viên tạm thời được Miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016 (Danh sách tạm thời dựa trên quyết định MGHP học kỳ 1 năm học 2015-2016). Sinh viên không có tên trong danh sách tạm thời vui lòng liên hệ Ban Công tác sinh viên để kiểm tra trước ngày 15/3/2016. (Sau thời gian trên Ban Công tác sinh viên sẽ không giải quyết khiếu nại liên quan đến MGHP học kỳ 2 năm học 2015-2016).

     - Sinh viên thuộc đối tượng Miễn giảm học phí là người dân tộc thiểu số hộ nghèo, hộ cận nghèo liên hệ trực tiếp Ban Công tác sinh viên để đối chiếu hồ sơ hộ nghèo, cận nghèo 2016. (Sinh viên không đối chiếu hồ sơ sẽ xóa tên trong quyết định MGHP học kỳ 2 năm học 2015-2016)

Trân trọng thông báo

 

Số lần xem trang : :1426
Nhập ngày : 29-02-2016
Điều chỉnh lần cuối :09-03-2016

Thông báo của Ban Công tác sinh viên

Thông báo về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 4 năm 2017

Thông báo về học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017

Thông báo Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018

Thông báo xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016 – 2017

Thông báo dự Lễ tốt nghiệp đợt 3/2017 tại Phân hiệu Gia Lai (ngày 27/11/2017)

Thông báo đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên HKII năm học 2016 - 2017(27-09-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm học 2017 - 2018)(15-09-2017)

Câu hỏi viết bài thu hoạch cuối khóa tuần sinh hoạt Công dân - HSSV năm 2017(13-09-2017)

Thông báo xét học bổng học kỳ I năm học 2016 - 2017(13-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo Thu hồi sách cuối năm học 2016 - 2017(07-06-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm 2017) (26-04-2017)

Thông báo về quỹ học bổng Vingroup(07-04-2017)

Thông báo về việc Xét học bổng học kỳ II năm học 2015 - 2016 và danh sách kèm theo (14-03-2017)

Thông báo về việc làm thẻ sinh viên tạm thời (23-02-2017)

Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017 (16-02-2017)

Thông báo về việc nôp hồ sơ xét miễm giảm học phí học kỳ II năm học 2016-2017 (13-02-2017)

Thông báo về việc nộp sổ nội ngoại trú (05-12-2016)

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2016 ngày 18/10/2016(14-10-2016)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám năm bốn bảy một