Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1556
Toàn hệ thống: 42835
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

  Ban Công tác Sinh viên - Phân hiệu Gia Lai Thông báo tới Giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự, Ban chấp hành các lớp cùng toàn thể Sinh viên học tại Phân hiệu Gia Lai về việc đánh giá điểm rèn luyện cá nhân học kỳ I năm học 2015-2016, nội dung Thông báo như sau:

- Thời hạn đánh giá điểm rèn luyện như sau:

 

Từ ngày

Đến hết ngày

Ghi chú

14/03/2016

16/03/2016

Sinh viên tự đánh giá rèn luyện

31/03/2016

01/04/2016

Lớp tổ chức họp lớp và duyệt điểm rèn luyện cho sinh viên

14/04/2016

15/04/2016

Ban Công tác Sinh viên Phân hiệu duyệt điểm rèn luyện

16/04/2016

19/04/2016

Phòng Công tác Sinh viên trường ĐH Nông Lâm TP. HCM duyệt điểm rèn luyện

20/04/2016

Sinh viên kiểm tra kết quả điểm rèn luyện trên website và liên hệ Ban Công tác Sinh viên nếu có thắc mắc về điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2015 – 2016

21/04/2016

Trước 16g00 ngày 22/04/2016

Các lớp nộp bảng điểm rèn luyện của lớp và Biên bản họp xét điểm rèn luyện của lớp tại tại Ban Công tác Sinh viên


- Qua ngày thông báo trên Sinh viên liên hệ trực tiếp Ban Công tác Sinh viên - Phân hiệu Gia Lai để giải quyết, mọi chi tiết liên hệ Thầy Lê Minh Sơn - Ban Công tác Sinh viên.

- Xen thông báo hướng dẫn chấm điểm rèn luyện http://nls.hcmuaf.edu.vn/data/file/BAN-TIN-NOI-BO/HD-SU-DUNG-WEBSITE-DRL.pdf

Địa chỉ đánh giá điểm rèn luyện cá nhân học kỳ I năm học 2015-2016:http://drl.hcmuaf.edu.vn/

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Số lần xem trang : :2997
Nhập ngày : 09-03-2016
Điều chỉnh lần cuối :06-04-2016

Thông báo của Ban Công tác sinh viên

Thông báo về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 4 năm 2017

Thông báo về học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017

Thông báo Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018

Thông báo xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016 – 2017

Thông báo dự Lễ tốt nghiệp đợt 3/2017 tại Phân hiệu Gia Lai (ngày 27/11/2017)

Thông báo đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên HKII năm học 2016 - 2017(27-09-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm học 2017 - 2018)(15-09-2017)

Câu hỏi viết bài thu hoạch cuối khóa tuần sinh hoạt Công dân - HSSV năm 2017(13-09-2017)

Thông báo xét học bổng học kỳ I năm học 2016 - 2017(13-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo Thu hồi sách cuối năm học 2016 - 2017(07-06-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm 2017) (26-04-2017)

Thông báo về quỹ học bổng Vingroup(07-04-2017)

Thông báo về việc Xét học bổng học kỳ II năm học 2015 - 2016 và danh sách kèm theo (14-03-2017)

Thông báo về việc làm thẻ sinh viên tạm thời (23-02-2017)

Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017 (16-02-2017)

Thông báo về việc nôp hồ sơ xét miễm giảm học phí học kỳ II năm học 2016-2017 (13-02-2017)

Thông báo về việc nộp sổ nội ngoại trú (05-12-2016)

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2016 ngày 18/10/2016(14-10-2016)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba một năm bốn chín