Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1406
Toàn hệ thống: 39092
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN


 

   Ban Công tác Sinh viên - PHGL Thông báo tới toàn thể sinh viên đang theo học tại Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM tại Gia Lai về việc nộp hồ sơ xét miễm giảm học phí và hỗ trợ kinh phí học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017 như sau:

 

- Thông báo về việc nhận hồ sơ xét miễm giảm học phí học kỳ I năm học 2016 - 2017. Sinh viên xem thông báo tại đây.

- Danh sách sinh viên được miễm giảm học phí học kỳ I năm học 2016 - 2017 (bản tạm thời để sinh viên đối chiếu). Sinh viên xem danh sách tại đây

- Mẫu đơn xét miễm giảm học phí học kỳ I năm học 2016 - 2017. Sinh viên tải mẫu đơn tại đây

- Thông báo về việc nhận hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017. Sinh viên xem thông báo tại đây

- Danh sách sinh viên được cấp kinh phí hỗ trợ học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017 (bản tạm thời để sinh viên đối chiếu). Sinh viên xem danh sách tại đây

- Mẫu đơn xét cấp kinh phí hỗ trợ học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017. Sinh viên tải mẫu đơn tại đây

* Lưu ý:

- Bản danh sách sinh viên được miễn giảm học phí và hỗ trợ kinh phí học tập là danh sách sinh viên được miễn giảm học phí và hỗ trợ kinh phí học tập của học kỳ II năm học 2015-2016. Sinh viên xem danh sách nếu không có gì sai sót hoặc bổ sung thêm thì đây là danh sách sinh viên được miễn giảm học phí và hỗ trợ kinh phí học tập của học kỳ I năm học 2016-2017.

- Thời gian hoàn thành việc bổ sung hồ sơ xin miễn giảm học phí và hỗ trợ kinh phí học tập học kỳ I năm học 2016-2017, sinh viên xem trong thông báo.

 

Trân trọng Thông báo.

 

 

Số lần xem trang : :1488
Nhập ngày : 30-08-2016
Điều chỉnh lần cuối :04-10-2016

Thông báo của Ban Công tác sinh viên

Thông báo dự Lễ tốt nghiệp đợt 4/2017 tại Phân hiệu Gia Lai (ngày 31/01/2018)

Thông báo về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 4 năm 2017

Thông báo về học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017

Thông báo Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018

Thông báo xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016 – 2017

Thông báo dự Lễ tốt nghiệp đợt 3/2017 tại Phân hiệu Gia Lai (ngày 27/11/2017)

Thông báo đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên HKII năm học 2016 - 2017(27-09-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm học 2017 - 2018)(15-09-2017)

Câu hỏi viết bài thu hoạch cuối khóa tuần sinh hoạt Công dân - HSSV năm 2017(13-09-2017)

Thông báo xét học bổng học kỳ I năm học 2016 - 2017(13-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo Thu hồi sách cuối năm học 2016 - 2017(07-06-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm 2017) (26-04-2017)

Thông báo về quỹ học bổng Vingroup(07-04-2017)

Thông báo về việc Xét học bổng học kỳ II năm học 2015 - 2016 và danh sách kèm theo (14-03-2017)

Thông báo về việc làm thẻ sinh viên tạm thời (23-02-2017)

Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017 (16-02-2017)

Thông báo về việc nôp hồ sơ xét miễm giảm học phí học kỳ II năm học 2016-2017 (13-02-2017)

Thông báo về việc nộp sổ nội ngoại trú (05-12-2016)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín tám bảy một tám