Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 240
Toàn hệ thống: 9349
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 Ban Công tác Sinh viên - Phân hiệu Gia Lai Thông báo tới Giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự, Ban chấp hành các lớp cùng toàn thể Sinh viên học tại Phân hiệu Gia Lai về việc đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2016-2017, nội dung Thông báo như sau:

- Thời hạn đánh giá điểm rèn luyện như sau:

+ Từ ngày 21/02/2017 đến ngày 23/02/2017 Sinh viên tự đánh giá rèn luyện.

+ Từ ngày 11/03/2017 đến ngày 12/03/2017 Lớp tổ chức duyệt điểm rèn luyện cho sinh viên.

- Sau khi lớp tổ chức họp lớp và duyệt điểm rèn luyện cho sinh viên, lớp trưởng in bảng điểm tổng hợp của lớp nộp về cho Ban Công tác Sinh viên trước ngày 20/03/2017 (Lưu ý: có chức ký của lớp trưởng, bí thư và giáo viên chủ nhiệm).

- Qua ngày thông báo trên Sinh viên liên hệ trực tiếp Ban Công tác Sinh viên - Phân hiệu Gia Lai để giải quyết, mọi chi tiết liên hệ Thầy Nguyễn Thành Dương - Ban Công tác Sinh viên.

- Xen thông báo hướng dẫn chấm điểm rèn luyện tại đây.

- Xem hướng dẫn đánh giá điểm rèn luyện sinh viên trên website tại đây

Địa chỉ đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2016-2017:   http://drl.hcmuaf.edu.vn/

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO 

Số lần xem trang : :1902
Nhập ngày : 16-02-2017
Điều chỉnh lần cuối :30-03-2017

Thông báo của Ban Công tác sinh viên

Thông báo xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016 – 2017

Thông báo dự Lễ tốt nghiệp đợt 3/2017 tại Phân hiệu Gia Lai (ngày 27/11/2017)

Thông báo đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên HKII năm học 2016 - 2017(27-09-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm học 2017 - 2018)(15-09-2017)

Câu hỏi viết bài thu hoạch cuối khóa tuần sinh hoạt Công dân - HSSV năm 2017(13-09-2017)

Thông báo xét học bổng học kỳ I năm học 2016 - 2017(13-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo Thu hồi sách cuối năm học 2016 - 2017(07-06-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm 2017) (26-04-2017)

Thông báo về quỹ học bổng Vingroup(07-04-2017)

Thông báo về việc Xét học bổng học kỳ II năm học 2015 - 2016 và danh sách kèm theo (14-03-2017)

Thông báo về việc làm thẻ sinh viên tạm thời (23-02-2017)

Thông báo về việc nôp hồ sơ xét miễm giảm học phí học kỳ II năm học 2016-2017 (13-02-2017)

Thông báo về việc nộp sổ nội ngoại trú (05-12-2016)

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2016 ngày 18/10/2016(14-10-2016)

Câu hỏi viết bài thu hoạch cuối khóa tuần sinh hoạt Công dân - HSSV năm 2016 (07-10-2016)

Thông báo làm thẻ sinh viên (04-10-2016)

Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2015-2016 (12-09-2016)

Thông báo về việc nôp hồ sơ xét miễm giảm học phí và hỗ trợ kinh phí học tập học kỳ I năm học 2016-2017(30-08-2016)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai một năm một hai