Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1015
Toàn hệ thống: 29531
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học lại học kỳ III (2016 - 2017) và học kỳ I (2017 - 2018)

   Ban Quản lý Đào tạo - Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai trân trọng thông báo đến sinh viên kế hoạch đăng ký học lại học kỳ III (2016 - 2017) và học kỳ I (2017 - 2018). Sinh viên đăng ký học lại cụ thể như sau:

1.     Đối với sinh viên đăng ký học lại học kỳ III (2016 - 2017)

Thời gian đăng ký: từ ngày 15/5/2017 đến 21/5/2017.

Sinh viên tự đăng ký online và theo dõi thời khóa biểu trên trang web Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Sinh viên đăng ký không vượt quá 12 tín chỉ.

2. Đối với sinh viên đăng ký học lại học kỳ I (2017 - 2018)

Thời gian đăng ký: từ ngày 15/5/2017 đến 26/5/2017.

Bước 1: Sinh viên xem “Kế hoạch học tập học kỳ I (2017 - 2018)” để đăng ký học lại theo các môn có trong kế hoạch học tập.

Bước 2

Sinh viên tự lập danh sách đăng ký các môn học lại và nộp cho lớp trưởng của mỗi lớp.

Lớp trưởng có nhiệm vụ tổng hợp danh sách học lại theo mẫu (có file đính kèm) và nộp về Ban Quản lý Đào tạo - Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai đúng thời gian quy định.

Lưu ý:

Lớp trưởng nộp 01 danh sách tổng hợp đăng ký học lại (kèm theo phiếu đăng ký có chữ ký của từng sinh viên) về Ban Quản lý Đào tạo và gởi email (file excel đăng ký học lại, cỡ chữ 13, font chữ Times New Roman) theo địa chỉ email: nsangdiamond1986@gmail.com

Sinh viên đăng ký học lại phải ghi đúng mã số sinh viên, họ và tên, mã môn học và tên môn học. Mọi sai sót của sinh viên Ban Quản lý Đào tạo không chịu trách nhiệm.

Sinh viên đăng ký không được vượt quá tổng số 25 tín chỉ quy định trong 01 học kỳ.

Đề nghị sinh viên đăng ký đúng thời gian quy định. Sau thời gian này, Ban Quản lý Đào không nhận thêm đăng ký.

Mẫu phiếu Đăng ký học lại học kỳ I năm học 2017 - 2018: TẢI VỀ.

Môn học học kỳ I năm học 2017 - 2018: TẢI VỀ.

Môn học học kỳ III năm học 2016 - 2017: TẢI VỀ.

 

Số lần xem trang : :1372
Nhập ngày : 10-05-2017
Điều chỉnh lần cuối :07-06-2017

Thông báo của Ban Quản lý Đào tạo

Thông báo thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt 2 - Lớp DH13LNGL

Thông báo Kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 10/2017 và thi Xếp lớp tiếng Anh cho sinh viên khóa 2017

Thông báo việc xây dựng đề cương đề tài tốt nghiệp – Lớp DH13LNGL

Kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh tại Phân hiệu Gia Lai ngày 20/8/2017

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Quân sự

Thông báo về việc phân lớp học lại cho sinh viên học kỳ I, năm học 2017 - 2018

Thông báo về việc thi Tin học chuẩn đầu ra

Lịch thi học kỳ II, năm học 2016 - 2017 bổ sung

Thông báo về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên, đợt III 9/2017

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA B1 NGÀY 20/8/2017

THÔNG BÁO ÔN TIN HỌC THÁNG 8/2017 (THAY ĐỔI)

Thông báo về việc học Quân sự học kỳ II, năm học 2016 - 2017

Thông báo đóng tiền ôn và thi chuẩn đầu ra tin học(22-07-2017)

Thông báo thời gian báo cáo khóa luận tốt nghiệp lớp DH13LNGL(14-07-2017)

Thông báo về việc đăng ký học và thi chuẩn đầu ra Tin học tại Phân hiệu Gia Lai năm học 2016 - 2017(14-07-2017)

Thông báo Kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 8/2017 dành cho sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh(13-07-2017)

Thông báo thời gian nộp và báo cáo khóa luận tốt nghiệp lớp DH13QMGL(13-07-2017)

Thông báo về việc thời hạn nộp bài Khóa luận, Tiểu luận Tốt nghiệp khoa Quản lý đất đai và Bất động sản 7/2017(13-07-2017)

Thông báo thời gian đăng ký đề tài và nộp khóa luận tốt nghiệp lớp DH13LNGL(21-06-2017)

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp học kỳ 3, năm học 2016 - 2017(21-06-2017)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai không bốn không bảy