Thống kê

Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học lại học kỳ III (2016 - 2017) và học kỳ I (2017 - 2018)

   Ban Quản lý Đào tạo - Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai trân trọng thông báo đến sinh viên kế hoạch đăng ký học lại học kỳ III (2016 - 2017) và học kỳ I (2017 - 2018). Sinh viên đăng ký học lại cụ thể như sau:

1.     Đối với sinh viên đăng ký học lại học kỳ III (2016 - 2017)

Thời gian đăng ký: từ ngày 15/5/2017 đến 21/5/2017.

Sinh viên tự đăng ký online và theo dõi thời khóa biểu trên trang web Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Sinh viên đăng ký không vượt quá 12 tín chỉ.

2. Đối với sinh viên đăng ký học lại học kỳ I (2017 - 2018)

Thời gian đăng ký: từ ngày 15/5/2017 đến 26/5/2017.

Bước 1: Sinh viên xem “Kế hoạch học tập học kỳ I (2017 - 2018)” để đăng ký học lại theo các môn có trong kế hoạch học tập.

Bước 2

Sinh viên tự lập danh sách đăng ký các môn học lại và nộp cho lớp trưởng của mỗi lớp.

Lớp trưởng có nhiệm vụ tổng hợp danh sách học lại theo mẫu (có file đính kèm) và nộp về Ban Quản lý Đào tạo - Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai đúng thời gian quy định.

Lưu ý:

Lớp trưởng nộp 01 danh sách tổng hợp đăng ký học lại (kèm theo phiếu đăng ký có chữ ký của từng sinh viên) về Ban Quản lý Đào tạo và gởi email (file excel đăng ký học lại, cỡ chữ 13, font chữ Times New Roman) theo địa chỉ email: nsangdiamond1986@gmail.com

Sinh viên đăng ký học lại phải ghi đúng mã số sinh viên, họ và tên, mã môn học và tên môn học. Mọi sai sót của sinh viên Ban Quản lý Đào tạo không chịu trách nhiệm.

Sinh viên đăng ký không được vượt quá tổng số 25 tín chỉ quy định trong 01 học kỳ.

Đề nghị sinh viên đăng ký đúng thời gian quy định. Sau thời gian này, Ban Quản lý Đào không nhận thêm đăng ký.

Mẫu phiếu Đăng ký học lại học kỳ I năm học 2017 - 2018: TẢI VỀ.

Môn học học kỳ I năm học 2017 - 2018: TẢI VỀ.

Môn học học kỳ III năm học 2016 - 2017: TẢI VỀ.

 

Số lần xem trang : :1458
Nhập ngày : 10-05-2017
Điều chỉnh lần cuối :07-06-2017

Thông báo của Ban Quản lý Đào tạo

Kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh tại Phân hiệu Gia Lai ngày 21/10/2017

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ

Kết quả thi tin học đợt thi chuẩn tháng 9/2017 tại Gia Lai - phần Tin học văn phòng

Danh sách sinh viên Phân hiệu Gia Lai khóa 2017 kiểm tra tiếng Anh đầu vào ngày 21/10/2017

Danh sách sinh viên Phân hiệu Gia Lai thi chuẩn đầu ra tiếng Anh ngày 21/10/2017

Kết quả thi Tin học đợt thi chuẩn tháng 9/2017 tại Phân hiệu Gia Lai

Danh sách sinh viên đăng ký học lại thành công HKI, năm học 2017 - 2018

Danh sách sinh viên Phân hiệu Gia Lai xét tốt nghiệp tháng 9/2017(30-09-2017)

Thông báo thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt 2 - Lớp DH13LNGL(19-09-2017)

Thông báo Kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 10/2017 và thi Xếp lớp tiếng Anh cho sinh viên khóa 2017(15-09-2017)

Thông báo việc xây dựng đề cương đề tài tốt nghiệp – Lớp DH13LNGL(15-09-2017)

Kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh tại Phân hiệu Gia Lai ngày 20/8/2017(14-09-2017)

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Quân sự(08-09-2017)

Thông báo về việc phân lớp học lại cho sinh viên học kỳ I, năm học 2017 - 2018(08-09-2017)

Thông báo về việc thi Tin học chuẩn đầu ra(05-09-2017)

Lịch thi học kỳ II, năm học 2016 - 2017 bổ sung(30-08-2017)

Thông báo về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên, đợt III 9/2017(21-08-2017)

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA B1 NGÀY 20/8/2017(14-08-2017)

THÔNG BÁO ÔN TIN HỌC THÁNG 8/2017 (THAY ĐỔI)(04-08-2017)

Thông báo về việc học Quân sự học kỳ II, năm học 2016 - 2017(01-08-2017)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy hai bảy năm sáu