Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1404
Toàn hệ thống: 39067
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học lại học kỳ III (2016 - 2017) và học kỳ I (2017 - 2018)

   Ban Quản lý Đào tạo - Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai trân trọng thông báo đến sinh viên kế hoạch đăng ký học lại học kỳ III (2016 - 2017) và học kỳ I (2017 - 2018). Sinh viên đăng ký học lại cụ thể như sau:

1.     Đối với sinh viên đăng ký học lại học kỳ III (2016 - 2017)

Thời gian đăng ký: từ ngày 15/5/2017 đến 21/5/2017.

Sinh viên tự đăng ký online và theo dõi thời khóa biểu trên trang web Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Sinh viên đăng ký không vượt quá 12 tín chỉ.

2. Đối với sinh viên đăng ký học lại học kỳ I (2017 - 2018)

Thời gian đăng ký: từ ngày 15/5/2017 đến 26/5/2017.

Bước 1: Sinh viên xem “Kế hoạch học tập học kỳ I (2017 - 2018)” để đăng ký học lại theo các môn có trong kế hoạch học tập.

Bước 2

Sinh viên tự lập danh sách đăng ký các môn học lại và nộp cho lớp trưởng của mỗi lớp.

Lớp trưởng có nhiệm vụ tổng hợp danh sách học lại theo mẫu (có file đính kèm) và nộp về Ban Quản lý Đào tạo - Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai đúng thời gian quy định.

Lưu ý:

Lớp trưởng nộp 01 danh sách tổng hợp đăng ký học lại (kèm theo phiếu đăng ký có chữ ký của từng sinh viên) về Ban Quản lý Đào tạo và gởi email (file excel đăng ký học lại, cỡ chữ 13, font chữ Times New Roman) theo địa chỉ email: nsangdiamond1986@gmail.com

Sinh viên đăng ký học lại phải ghi đúng mã số sinh viên, họ và tên, mã môn học và tên môn học. Mọi sai sót của sinh viên Ban Quản lý Đào tạo không chịu trách nhiệm.

Sinh viên đăng ký không được vượt quá tổng số 25 tín chỉ quy định trong 01 học kỳ.

Đề nghị sinh viên đăng ký đúng thời gian quy định. Sau thời gian này, Ban Quản lý Đào không nhận thêm đăng ký.

Mẫu phiếu Đăng ký học lại học kỳ I năm học 2017 - 2018: TẢI VỀ.

Môn học học kỳ I năm học 2017 - 2018: TẢI VỀ.

Môn học học kỳ III năm học 2016 - 2017: TẢI VỀ.

 

Số lần xem trang : :1564
Nhập ngày : 10-05-2017
Điều chỉnh lần cuối :07-06-2017

Thông báo của Ban Quản lý Đào tạo

Thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiêp HKII năm học 2017-2018

Thông báo về việc học Quân sự - học kỳ II – năm học 2017 - 2018

Thông báo về việc thay đổi thời gian thi tại Phân hiệu Gia Lai

Thông báo về việc thay đổi lịch thi Tin học đại cương và Tin học chuẩn đầu ra - tháng 02/2018 tại Phân hiệu Gia Lai

Danh sách dự thi cuối kỳ môn Tin học đại cương và Tin học đợt 059/2018 (NGÀY THI 03-04/2/2018)

Danh sách sinh viên thi chuẩn đầu ra tiếng Anh ngày 03/2/2018 tại Phân hiệu Gia Lai

Thông báo về việc đăng ký cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản

Thông báo kết quả đăng ký học lại học kỳ II (2017 - 2018)tại Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi HKI năm học 2017 - 2018 (cập nhật ngày 15/01/2018)

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi HKI năm học 2017-2018

Thông báo kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh dánh cho sinh viên Phân hiệu Gia Lai

Thông báo về việc đăng ký thi chuẩn đầu ra Tin học - năm 2018

Thông báo về việc kê khai thông tin để cấp bằng tốt nghiệp

Danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 12/2017

Thông báo điều chỉnh lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 12 năm 2017⁩

Lịch thi học kỳ I năm học 2017 - 2018 (ĐÃ ĐIỀU CHỈNH)

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian nộp khóa luận tốt nghiệp lớp DH13LNGL

Thông báo xét tốt nghiệp cho sinh viên - đợt IV - tháng 12 năm 2017

Thông báo đăng ký học lại HKII năm học 2017-2018(24-11-2017)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn chín năm tám tám