Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 584
Toàn hệ thống: 13539
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

THÔNG BÁO

“Thời gian thu tiền đăng ký học lại các kỳ còn nợ”

 

Hiện nay, còn một số sinh viên đã đăng ký học lại của các học kỳ trước nhưng vẫn chưa nộp học phí. Nay Ban Kế hoạch Tài chính thông báo thời gian thu bổ sung các khoản học phí học lại cho các sinh viên trên, cụ thể như sau:

1.  Thời gian thu: từ 08 giờ ngày 15/5/2017 đến ngày 16g ngày 31/5/2017.

2.  Địa điểm: Ban Kế hoạch – Tài chính (Phòng K101).

Sau thời hạn trên, những sinh viên nào còn nợ học phí thì sẽ bị hủy kết quả đăng ký học lại. Ban Kế hoạch - Tài chính sẽ không giải quyết các trường hợp nộp trễ với thời gian quy định ở trên.

Số lần xem trang : :1245
Nhập ngày : 12-05-2017
Điều chỉnh lần cuối :01-08-2017

Thông báo của Ban Kế hoạch - Tài chính

Thông báo về Thời gian thu tiền đăng ký học lại(26-12-2017)

Thông báo thời gian thu tiền đăng ký học lại HK3 năm học 2016-2017 và HK 1 năm học 2017-2018(31-10-2017)

Thông báo mức học phí Học kỳ I, năm học 2017 - 2018(30-09-2017)

Thông báo về việc “Nộp tiền đăng ký học lại tại TP.HCM của học kỳ III năm học 2016-2017”(06-07-2017)

Thông báo về việc “Lập danh sách đối với sinh viên chuyển nhầm tiền học phí vào tài khoản của Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM ”(27-06-2017)

Thông báo về việc Thu học phí và học lại còn nợ đối với sinh viên các khóa - Hệ chính quy(09-06-2017)

Thông báo về việc Nộp tiền đăng ký học lại tại TP. Hồ Chí Minh của học kỳ III, năm học 2015 - 2016 (07-04-2017)

Thông báo thời gian thu tiền đăng ký học lại học kỳ II năm học 2016-2017(09-03-2017)

Thông báo gia hạn mua thẻ BHYT năm 2017(02-12-2016)

Thông báo thu tiền học lại Học kỳ I năm học 2016-2017(28-10-2016)

Thông báo thu học phí HK 3 năm học 2015-2016(17-06-2016)

Thông báo nhận tiền học bổng học kỳ I năm học 2015-2016(30-05-2016)

Thông báo thu tiền học lại HK II năm học 2015-2016(10-05-2016)

Thông báo thu tiền học lại HK II năm học 2015-2016(10-05-2016)

Thông báo nhận tiền học bổng học kỳ II năm học 2014-2015(08-04-2016)

Thông báo đóng học phí HK 2 năm học 2015-2016(01-04-2016)

Thông báo thu tiền học lại HK 1 năm học 2015-2016(09-11-2015)

Thông báo nhận tiền học bổng học kỳ I năm học 2014-2015(22-06-2015)

Thông báo thời hạn nộp học phí năm học 2014-2015(18-05-2015)

Thông báo thu tiền học lại Học kỳ II năm học 2014-2015(13-03-2015)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bảy bốn hai chín