Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1362
Toàn hệ thống: 38653
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Tất cả các trường hợp xin tạm nghỉ, xin thôi học, xin học lại và chuyển trường khác sinh viên phải làm đơn theo mẫu qui định và thực hiện theo qui trình sau:

  I. Xin tạm nghỉ, xin thôi học:
- Sinh viên có thể xin tạm nghỉ hoặc xin thôi học trong những trường hợp sau đây: Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không thể tiếp tục theo học được (có xác nhận của chính quyền địa phương), bị bệnh phải điều trị dài hạn (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên), du học tự túc, định cư nước ngoài, thi tuyển sinh lại (phải bồi hoàn kinh phí đào tạo).
- Sinh viên viết đơn và nộp về Phòng Đào tạo.
- Phòng Đào tạo xem xét và trình BGH ra quyết định.
- Sinh viên nhận mẫu thanh toán tài sản tại Phòng Đào tạo (đối với các trường hợp xin thôi học) và nhận quyết định sau khi hoàn thành các thủ tục thanh toán tài sản.

  II. Xin học lại:
- Khi hết thời gian tạm nghỉ, hết thời gian thi hành kỷ luật đình chỉ 1 năm học, sinh viên viết đơn xin học lại (mẫu ĐT-11).
- Nộp đơn tại Phòng Đào tạo trong thời hạn ghi tại quyết định cho tạm nghỉ và nhận quyết định cho học lại sau 7 ngày.

  III. Xin chuyển trường:
- Sinh viên có thể xin chuyển trường trong những trường hợp sau đây: Gia đình SV chuyển hộ khẩu thường trú, chuyển công tác, chuyển địa điểm sản xuất tới gần trường định chuyển đến; SV có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, cần thiết phải chuyển đến gần nơi cư trú của gia đình để có điều kiện tiếp tục việc học tập.
- Điều kiện:
§ Trường cho chuyển và tiếp nhận trong cùng khối ngành học.
§ Có hộ khẩu đăng ký dự thi nằm trong vùng tuyển của trường tiếp nhận.
§ Trong năm chuyển trường sinh viên không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.
§ Được sự đồng ý của hiệu trưởng trường đang học và trường sẽ chuyển đến.
- SV có nguyện vọng nộp đơn tại Phòng Đào tạo sẽ được xem xét trình BGH ra quyết định khi có đủ điều kiện.
- Sinh viên nhận mẫu thanh toán tài sản tại Phòng Đào tạo và nhận quyết định sau khi hoàn thành các thủ tục thanh toán.
(SV đang học năm đầu, năm cuối và SV đã dự thi tuyển sinh vào trường muốn chuyển đến nhưng không trúng tuyển không thuộc diện chuyển trường)
  Lưu ý:
- Chỉ nhận đơn vào học, chuyển ngành, chuyển lớp… vào 2 tuần đầu của học kỳ.
- Nhận đơn vào học phải đính kèm bảng điểm đã tích lũy, BCN Khoa duyệt đơn cho vào học lớp __________ thời gian HK____ năm học 20___ - 20___
 

Số lần xem trang : :4425
Nhập ngày : 11-10-2010
Điều chỉnh lần cuối :22-11-2010

Thủ tục, giấy tờ (CTSV)

Về việc nhận bằng tốt nghiệp(11-10-2010)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám hai chín không hai