Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1470
Toàn hệ thống: 39497
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

THÔNG BÁO

Về việc “Nộp tiền đăng ký học lại tại TP. Hồ Chí Minh của

học kỳ III, năm học 201- 2016

            Nay Ban Kế hoạch – Tài chính tại Phân hiệu Gia Lai thông báo đến toàn thể sinh viên có đăng ký học lại thành công trong học kỳ III năm học 2015 – 2016 (đăng ký tại TP. Hồ Chí Minh) như sau: Ban Kế hoạch – Tài chính sẽ bắt đầu thu tiền học lại của đợt này từ ngày 10/04/2017 đến hết ngày 21/04/2017.

            Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách kèm theo nộp tiền theo đúng thời hạn như đã thông báo.

             Danh sách kèm theo: TẢI VỀ.

Số lần xem trang : :863
Nhập ngày : 07-04-2017
Điều chỉnh lần cuối :24-04-2017

Thông báo của Ban Kế hoạch - Tài chính

Thông báo về Thời gian thu tiền đăng ký học lại

Thông báo thời gian thu tiền đăng ký học lại HK3 năm học 2016-2017 và HK 1 năm học 2017-2018

Thông báo mức học phí Học kỳ I, năm học 2017 - 2018(30-09-2017)

Thông báo về việc “Nộp tiền đăng ký học lại tại TP.HCM của học kỳ III năm học 2016-2017”(06-07-2017)

Thông báo về việc “Lập danh sách đối với sinh viên chuyển nhầm tiền học phí vào tài khoản của Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM ”(27-06-2017)

Thông báo về việc Thu học phí và học lại còn nợ đối với sinh viên các khóa - Hệ chính quy(09-06-2017)

Thông báo về thời gian thu tiền đăng ký học lại các kỳ còn nợ (12-05-2017)

Thông báo thời gian thu tiền đăng ký học lại học kỳ II năm học 2016-2017(09-03-2017)

Thông báo gia hạn mua thẻ BHYT năm 2017(02-12-2016)

Thông báo thu tiền học lại Học kỳ I năm học 2016-2017(28-10-2016)

Thông báo thu học phí HK 3 năm học 2015-2016(17-06-2016)

Thông báo nhận tiền học bổng học kỳ I năm học 2015-2016(30-05-2016)

Thông báo thu tiền học lại HK II năm học 2015-2016(10-05-2016)

Thông báo thu tiền học lại HK II năm học 2015-2016(10-05-2016)

Thông báo nhận tiền học bổng học kỳ II năm học 2014-2015(08-04-2016)

Thông báo đóng học phí HK 2 năm học 2015-2016(01-04-2016)

Thông báo thu tiền học lại HK 1 năm học 2015-2016(09-11-2015)

Thông báo nhận tiền học bổng học kỳ I năm học 2014-2015(22-06-2015)

Thông báo thời hạn nộp học phí năm học 2014-2015(18-05-2015)

Thông báo thu tiền học lại Học kỳ II năm học 2014-2015(13-03-2015)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy hai không ba không