Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 593
Toàn hệ thống: 13557
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

    Căn cứ Kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2016 - 2017 của Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

    - Để việc đánh giá kết quả rèn luyện của Sinh viên học kỳ II năm học 2016 - 2017 được thống nhất, khách quan và có ý nghĩa động viên, khuyến khích Sinh viên.

    - Ban Công tác Sinh viên đề nghị Giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự, Ban chấp hành các lớp và toàn thể Sinh viên thực hiện đúng tiến độ việc đánh giá điểm rèn luyện Sinh viên học kỳ II năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:

Từ ngày

Đến hết ngày

Ghi chú

25/09/2017

27/09/2017

Sinh viên Phân hiệu tự đánh giá điểm rèn luyện

30/09/2017

10/10/2017

Lớp tiến hành họp lớp để bình xét điểm rèn luyện cho sinh viên

* Lưu ý:

- Có giáo viên chủ nhiệm tham gia.

- Có biên bản phiên họp.

- Có bảng tổng hợp kết quả đánh giá điểm rèn luyện của lớp.

- Điểm học tập để đánh giá điểm rèn luyện HKII/2016-2017 là điểm học kỳ I năm học 2016-2017.

13/10/2017

14/10/2017

Lớp tổ chức duyệt điểm rèn luyện cho sinh viên

25/10/2017

26/10/2017

Phân hiệu duyệt điểm rèn luyện cho sinh viên

30/10/2017

Sinh viên kiểm tra kết quả điểm rèn luyện trên website và liên hệ Ban Công tác Sinh viên nếu có thắc mắc về điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2016 – 2017 tại Phòng H108.

31/10/2017

Trước 15h ngày 02/11/2017

Ban cán sự lớp nộp bảng thống kê điểm rèn luyện của lớp, Biên bản họp xét điểm rèn luyện Sinh viên về Ban Công tác Sinh viên tại H108.

    PHỤ LỤC: BẢNG HƯỚNG DẪN CHẤM CÁC MỤC TRONG PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN SINH VIÊN HKII/2016 - 2017

MỤC

TÊN MỤC

CƠ SỞ

ĐIỂM

GHI CHÚ

1.1

Tích cực tham gia NCKH, câu lạc bộ học thuật

Danh sách Ban NCKH&HTQT, ĐTN PH cung cấp

5

SV tham gia NCKH, SV tham gia sinh hoạt học thuật

1.2

Đi học đúng giờ, nghiêm túc trong giờ học

Lớp tự họp xét

5

 

1.3

Không vi phạm quy chế thi và kiểm tra

Danh sách Ban Đào tạo cung cấp

5

 

1.4

Sinh viên đạt kết quả từ 2.5 trở lên (điểm thang 4)

Sinh viên tự kiểm tra trên website của nhà trường

5

Liên hệ Ban Đào tạo

2.1

Chấm hành tốt về giữ gìn vệ sinh, bảo vệ tài sản chung

Danh sách do Ban CTSV cung cấp

5

Mục này sinh viên PH không vi phạm

2.2

Chấp hành tốt nội quy kí túc xá, nơi cư trú

Danh sách do Ban CTSV cung cấp

5

Mục này sinh viên PH không vi phạm

2.3

Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt lớp

Lớp tự họp xét

10

 

2.4

Thực hiện tốt nếp sống văn hóa theo quy định của nhà trường

Lớp tự họp xét

5

 

3.1

Tham gia tích cực các hoạt động rèn luyện về chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao

Danh sách do ĐTN PH cung cấp

5

 

3.2

Tham gia tích cực hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội

Danh sách do ĐTN PH cung cấp

10

 

3.3

Không vi phạm và tham gia tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội

Lớp tự họp xét

5

 

4.1

Chấp hành và tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Danh sách do Ban KHTC cung cấp

5

Danh sách sinh viên đóng học phí trễ hạn

4.2

Không có những hành vi ứng xử thiếu văn hóa trong quan hệ xã hội

Danh sách do Ban CTSV cung cấp

5

Mục này sinh viên PH không vi phạm

4.3

Không vi phạm về công tác giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, luật giao thông

Danh sách do Ban CTSV cung cấp

5

Mục này sinh viên PH không vi phạm

4.4

Có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ bạn bè, người gặp khó khăn, hoạn nạn

Lớp tự họp xét

10

 

5.1

Người học đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện

Danh sách do ĐTN PH, Ban CTSV, Đào tạo cung cấp

5

 

5.2

Sinh viên là cán bộ lớp, đoàn, hội, CLB đội, nhóm gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Danh sách do ĐTN PH, Ban CTSV cung cấp

5

 

    HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN TRÊN WEBSITE: TẢI VỀ.

 

Số lần xem trang : :628
Nhập ngày : 27-09-2017
Điều chỉnh lần cuối :16-10-2017

Thông báo của Ban Công tác sinh viên

Thông báo đánh giá rèn luyện của sinh viên HKI năm học 2017-2018

Thông báo dự Lễ tốt nghiệp đợt 4/2017 tại Phân hiệu Gia Lai (ngày 31/01/2018)(29-01-2018)

Thông báo về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 4 năm 2017(18-01-2018)

Thông báo về học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017(12-01-2018)

Thông báo Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018(12-01-2018)

Thông báo xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016 – 2017(07-12-2017)

Thông báo dự Lễ tốt nghiệp đợt 3/2017 tại Phân hiệu Gia Lai (ngày 27/11/2017)(21-11-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm học 2017 - 2018)(15-09-2017)

Câu hỏi viết bài thu hoạch cuối khóa tuần sinh hoạt Công dân - HSSV năm 2017(13-09-2017)

Thông báo xét học bổng học kỳ I năm học 2016 - 2017(13-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo Thu hồi sách cuối năm học 2016 - 2017(07-06-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm 2017) (26-04-2017)

Thông báo về quỹ học bổng Vingroup(07-04-2017)

Thông báo về việc Xét học bổng học kỳ II năm học 2015 - 2016 và danh sách kèm theo (14-03-2017)

Thông báo về việc làm thẻ sinh viên tạm thời (23-02-2017)

Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017 (16-02-2017)

Thông báo về việc nôp hồ sơ xét miễm giảm học phí học kỳ II năm học 2016-2017 (13-02-2017)

Thông báo về việc nộp sổ nội ngoại trú (05-12-2016)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bảy bốn chín