Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 198
Toàn hệ thống: 3387
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

         Ban Quản lý Đào tạo thông báo đến sinh viên lớp DH13LNGL kế hoạch thực hiện đề tài và báo cáo khóa luận tốt nghiệp, cụ thể như sau:

1.     Thời gian làm và nộp đề cương:

     Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 02/10/2017 (Hai tuần)

2.     Thời gian làm và nộp khóa luận tốt nghiệp:

     Từ ngày 03/10/2017 đến ngày 02/02/2018 (Bốn tháng)

3.     Thời gian báo cáo khóa luận tốt nghiệp:

     Vào ngày 24/02/2018

4.     Địa điểm nộp đề cương và khóa luận tốt nghiệp: Ban Quản lý Đào tạo - Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai.

           Đề nghị sinh viên liên lạc với giáo viên hướng dẫn và thực hiện theo đúng kế hoạch./. 

Số lần xem trang : :129
Nhập ngày : 19-09-2017
Điều chỉnh lần cuối :16-10-2017

Thông báo của Ban Quản lý Đào tạo

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ

Kết quả thi tin học đợt thi chuẩn tháng 9/2017 tại Gia Lai - phần Tin học văn phòng

Danh sách sinh viên Phân hiệu Gia Lai khóa 2017 kiểm tra tiếng Anh đầu vào ngày 21/10/2017

Danh sách sinh viên Phân hiệu Gia Lai thi chuẩn đầu ra tiếng Anh ngày 21/10/2017

Kết quả thi Tin học đợt thi chuẩn tháng 9/2017 tại Phân hiệu Gia Lai

Danh sách sinh viên đăng ký học lại thành công HKI, năm học 2017 - 2018

Danh sách sinh viên Phân hiệu Gia Lai xét tốt nghiệp tháng 9/2017(30-09-2017)

Thông báo Kỳ thi kiểm tra đánh giá Chuẩn đầu ra tiếng Anh tháng 10/2017 và thi Xếp lớp tiếng Anh cho sinh viên khóa 2017(15-09-2017)

Thông báo việc xây dựng đề cương đề tài tốt nghiệp – Lớp DH13LNGL(15-09-2017)

Kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh tại Phân hiệu Gia Lai ngày 20/8/2017(14-09-2017)

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Quân sự(08-09-2017)

Thông báo về việc phân lớp học lại cho sinh viên học kỳ I, năm học 2017 - 2018(08-09-2017)

Thông báo về việc thi Tin học chuẩn đầu ra(05-09-2017)

Lịch thi học kỳ II, năm học 2016 - 2017 bổ sung(30-08-2017)

Thông báo về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên, đợt III 9/2017(21-08-2017)

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA B1 NGÀY 20/8/2017(14-08-2017)

THÔNG BÁO ÔN TIN HỌC THÁNG 8/2017 (THAY ĐỔI)(04-08-2017)

Thông báo về việc học Quân sự học kỳ II, năm học 2016 - 2017(01-08-2017)

Thông báo đóng tiền ôn và thi chuẩn đầu ra tin học(22-07-2017)

Thông báo thời gian báo cáo khóa luận tốt nghiệp lớp DH13LNGL(14-07-2017)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bốn sáu ba