Thống kê

Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

         Ban Công tác Sinh viên - Phân hiệu Gia Lai Thông báo tới sinh viên đang theo học tại Phân hiệu Gia Lai về việc thực hiện việc đeo thẻ sinh viên khi vào trường nội dung Thông báo như sau:

 * Về việc thực hiện việc đeo thẻ sinh viên khi vào trường:

     - Theo thông báo sô 3217/ĐHNL-HC, toàn thể sinh viên của Phân hiệu phải nghiêm túc thực hiện việc đeo thẻ sinh viên khi vào trường.
     - Thời gian thực hiện: bắt đầu từ ngày 20/04/2015.
     - Mọi sự vi phạm sẽ bị xử lý theo quy chế nội quy, hiện hành.

 *Với những trường hợp mất thẻ, làm lại thẻ sinh viên:
 
     - Ban cán sự lớp tập hợp Đơn xin làm lại thẻ sinh viên (file đính kèm) nộp về Ban CTSV.
     - Thời gian đăng ký làm lại thẻ sinh viên: từ nay đến hết ngày 13/04/2015.
     - Ban cán sự nhận lại thẻ sinh viên vào ngày 17/04/2015.
     - Sau thời gian trên Ban CTSV không giải quyết.

Số lần xem trang : :3911
Nhập ngày : 07-04-2015
Điều chỉnh lần cuối :08-05-2015

Thông báo của Ban Công tác sinh viên

Thông báo đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên HKII năm học 2016 - 2017(27-09-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm học 2017 - 2018)(15-09-2017)

Câu hỏi viết bài thu hoạch cuối khóa tuần sinh hoạt Công dân - HSSV năm 2017(13-09-2017)

Thông báo xét học bổng học kỳ I năm học 2016 - 2017(13-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo Thu hồi sách cuối năm học 2016 - 2017(07-06-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm 2017) (26-04-2017)

Thông báo về quỹ học bổng Vingroup(07-04-2017)

Thông báo về việc Xét học bổng học kỳ II năm học 2015 - 2016 và danh sách kèm theo (14-03-2017)

Thông báo về việc làm thẻ sinh viên tạm thời (23-02-2017)

Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017 (16-02-2017)

Thông báo về việc nôp hồ sơ xét miễm giảm học phí học kỳ II năm học 2016-2017 (13-02-2017)

Thông báo về việc nộp sổ nội ngoại trú (05-12-2016)

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2016 ngày 18/10/2016(14-10-2016)

Câu hỏi viết bài thu hoạch cuối khóa tuần sinh hoạt Công dân - HSSV năm 2016 (07-10-2016)

Thông báo làm thẻ sinh viên (04-10-2016)

Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2015-2016 (12-09-2016)

Thông báo về việc nôp hồ sơ xét miễm giảm học phí và hỗ trợ kinh phí học tập học kỳ I năm học 2016-2017(30-08-2016)

THÔNG BÁO CUỘC THI GLOBAL STUDENT ENTREPRENEUR AWARDS (GSEA) 2016 - 2017 (30-08-2016)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai sáu sáu chín