Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1565
Toàn hệ thống: 42946
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

       Ban Công tác Sinh viên - Phân hiệu Gia Lai Thông báo tới ban cán sự các lớp và toàn thể sinh viên về việc làm thẻ sinh viên, nội dung như sau:

  - Sinh viên các lớp thuộc đối tượng: Chưa làm thẻ sinh viên (sinh viên khóa học 2015-2019), đã mất hoặc cần chỉnh thông tin trong thẻ sinh viên, có thẻ sinh viên là thẻ giấy. Nộp lại đơn xin cấp thẻ sinh viên cho lớp trưởng.

  - Lớp trưởng các lớp tổng hợp danh sách làm thẻ sinh viên và đơn xin cấp thẻ sinh viên, gửi về Ban Công tác Sinh viên đến hết ngày 25/09/2015.

Tải mẫu đơn xin cấp thẻ sinh viên tại đấy

Số lần xem trang : :4067
Nhập ngày : 17-09-2015
Điều chỉnh lần cuối :29-09-2015

Thông báo của Ban Công tác sinh viên

Thông báo về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 4 năm 2017

Thông báo về học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017

Thông báo Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018

Thông báo xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016 – 2017

Thông báo dự Lễ tốt nghiệp đợt 3/2017 tại Phân hiệu Gia Lai (ngày 27/11/2017)

Thông báo đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên HKII năm học 2016 - 2017(27-09-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm học 2017 - 2018)(15-09-2017)

Câu hỏi viết bài thu hoạch cuối khóa tuần sinh hoạt Công dân - HSSV năm 2017(13-09-2017)

Thông báo xét học bổng học kỳ I năm học 2016 - 2017(13-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo Thu hồi sách cuối năm học 2016 - 2017(07-06-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm 2017) (26-04-2017)

Thông báo về quỹ học bổng Vingroup(07-04-2017)

Thông báo về việc Xét học bổng học kỳ II năm học 2015 - 2016 và danh sách kèm theo (14-03-2017)

Thông báo về việc làm thẻ sinh viên tạm thời (23-02-2017)

Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017 (16-02-2017)

Thông báo về việc nôp hồ sơ xét miễm giảm học phí học kỳ II năm học 2016-2017 (13-02-2017)

Thông báo về việc nộp sổ nội ngoại trú (05-12-2016)

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2016 ngày 18/10/2016(14-10-2016)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm một không bảy chín