Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 570
Toàn hệ thống: 13513
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

    - Ban Công tác Sinh viên - Phân hiệu Gia Lai thông báo tới Giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự các lớp cùng toàn thể Sinh viên học tại Phân hiệu Gia Lai về danh sách xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016 – 2017 (sử dụng kết học quả học kỳ I năm học 2016 - 2017 để xét) 
    - Từ ngày ra thông báo đến 16h ngày 12/12/2017, sinh viên kiểm tra thông tin trong danh sách. Nếu có thắc mắc, điều chỉnh thông tin, vui lòng liêhệ Ban Công tác sinh viên hoặc liên hệ email: pctsv@hcmuaf.edu.vn (Quá thời gian trên Ban CTSV không giải quyết).
    - Sau khi điều chỉnh theo phản hồi của sinh viên, Ban Công tác sinh viên công bố kết quả xét học bổng khuyến khích học tập và Ban Kế hoạch tài chính chi trả cho sinh viên. Chi tiết xem danh sách xét học bổng tạm thời học kỳ II năm học 2016 - 2017 trên  website Phân hiệu hoặc kiểm tra email Sinh viên.
    + DS sinh viên đủ điều kiện: TẢI VỀ.
    + DS sinh viên Phân hiệu Gia Lai nhóm ngành 1: TẢI VỀ.
    + DS sinh viên Phân hiệu Gia Lai nhóm ngành 2: TẢI VỀ.

Số lần xem trang : :742
Nhập ngày : 07-12-2017
Điều chỉnh lần cuối :26-02-2018

Thông báo của Ban Công tác sinh viên

Thông báo đánh giá rèn luyện của sinh viên HKI năm học 2017-2018

Thông báo dự Lễ tốt nghiệp đợt 4/2017 tại Phân hiệu Gia Lai (ngày 31/01/2018)(29-01-2018)

Thông báo về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 4 năm 2017(18-01-2018)

Thông báo về học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017(12-01-2018)

Thông báo Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018(12-01-2018)

Thông báo dự Lễ tốt nghiệp đợt 3/2017 tại Phân hiệu Gia Lai (ngày 27/11/2017)(21-11-2017)

Thông báo đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên HKII năm học 2016 - 2017(27-09-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm học 2017 - 2018)(15-09-2017)

Câu hỏi viết bài thu hoạch cuối khóa tuần sinh hoạt Công dân - HSSV năm 2017(13-09-2017)

Thông báo xét học bổng học kỳ I năm học 2016 - 2017(13-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo về việc thực hiện xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(06-09-2017)

Thông báo Thu hồi sách cuối năm học 2016 - 2017(07-06-2017)

Thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên lần 1 (năm 2017) (26-04-2017)

Thông báo về quỹ học bổng Vingroup(07-04-2017)

Thông báo về việc Xét học bổng học kỳ II năm học 2015 - 2016 và danh sách kèm theo (14-03-2017)

Thông báo về việc làm thẻ sinh viên tạm thời (23-02-2017)

Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017 (16-02-2017)

Thông báo về việc nôp hồ sơ xét miễm giảm học phí học kỳ II năm học 2016-2017 (13-02-2017)

Thông báo về việc nộp sổ nội ngoại trú (05-12-2016)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một tám sáu hai ba